Peter Nilsson Sandlund ser möjligheterna i Kalix

PeterNilssonSandlund-collage.jpg
 

Peter Nilsson Sandlund är sedan en tid tillbaka i Kalix efter några års intensivt resande. Han upplever ett Kalix i positiv förändring och ser många nya affärsmöjligheter i Norrbotten. Peter har gått in som delägare i rekryterings- och bemanningsföretaget Ponto som nu öppnat ett kontor i Kalix.

Peter är en 48-årig Kalix-kille, elitbandyspelare i yngre år som i yrkeslivet gått från att vara elektriker till ekonom och ledare. Efter civilekonom-examen har Peter arbetat i ledande befattningar de senaste 20 åren, bland annat för Billerud, Caretech och Havator. På Havator var han Sverige-chef med 300 anställda och en omsättning på drygt 500 MSEK. Längtan efter jobb på hemmaplan blev dock för stor.

I företaget Pontos strategi ingår förvärv och vidareförädling av bolag. De har bland annat investerat i en del av företaget Nova Industri AB - ett anrikt företag som i hård internationell konkurrens lyckats förse stora företag med verkstadstjänster under årtionden. Bolaget fick under 2016 problem med omställning till att ta sig högre upp i värdekedjan. Under 2017 har nya ägare med olika bakgrund kommit in (Ponto, Expandera och Tallbacka Invest/Mikael Tinglöf). De har tillsammans med banken och ALMI stabiliserat upp den finansiella situationen i bolaget, rekryterat en ny professionell styrelse som kommer att inleda en ny version av Nova Industri AB.

Huvudfokus framåt för Nova Industri är att sälja funktionslösningar i nära partnerskap eller i egen regi till företag i allmänhet men med viss fokus på industri. Operativ ledare är Hans Andersson. Peter Nilsson Sandlund går in som ekonomichef och Mikael Tinglöf går in till viss del på marknadssidan. I den nya omstarten har Nova Industri haft flera bra kundmöten med långsiktiga affärsmöjligheter som kommer att leda till ett stabilt växande och lönsamt bolag.

Pontos kontor finns idag på Staben företagsby (f.d. FO67)

Kalix som ort är strategiskt rätt. Företagen växer, det byggs och här finns en rörlig arbetsmarknad med en lagom mix som företagen mår bra av. Det planeras stora satsningar i östra Norrbotten, Kalix är en bra plats att verka ifrån. Jag känner av Kalix Näringsdriv och en optimism som jag inte upplevt tidigare på orten. Det finns många möjligheter att utvecklas. Det har absolut påverkat mig i beslutat att jobba på hemmaplan, säger Peter.

Suget hos individer att vilja utvecklas leder på sikt till att företagen utvecklas. Detta leder till ett ökat behov av rekryteringar och bemanningar, inte minst ett ökat behov av hemvändare som flyttar tillbaka till orten. Idag är det arbetstagarens marknad. Trenden i storstäderna är att arbetstagare blir uppsökta för rekrytering till nya jobb. Ponto ska bland annat vara Kalix företags part som aktivt söker upp kompetenser för flytt norrut/hemåt.

Det blåser otroligt positiva vindar i Kalix som gör att resan framåt ser mycket spännande ut, avslutar Peter.

Välkommen hem Peter.