Fem av Norrbottens DI-gaseller är Kalix-företag

Norrcust Caravan vinner pris som Årets Gasell från Norrbotten. Foto: Lisa Westberg

Norrcust Caravan vinner pris som Årets Gasell från Norrbotten. Foto: Lisa Westberg

 

På Dagens Industri’s Gasellgala den 10:e oktober i Umeå premierades Norrlands mest framgångsrika företag. I Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten finns det år 2017 totalt 74 Gasellföretag, en ökning från fjolårets 47. 24 av årets företag finns i Norrbotten, varav 5 från Kalix.

Vi gratulerar Norrcust Caravan som utsågs till Årets DI-Gasell i Norrbotten med en tillväxt mellan åren 2013-2016 på hela 852%.

Övriga Gasellföretag från Kalix är Henrikssons Bygg i Kalix, Jinst från Töre, Forsman & Malmström från Töre samt Modulsystem i Kalix. 

För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla kriterier. I Gasellundersökningen utgår Dagens Industri alltid från företagets fyra senaste årsredovisningar. 

En Gasell har:

  1. En omsättning som överstiger 10 Mkr
  2. Minst tio anställda
  3. Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i undersökningsperioden
  4. Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
  5. Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
  6. I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
  7. Sunda finanser

Se hela listan av DI Gaseller från Norrbotten i reportaget om Norrcust Caravan: https://www.di.se/nyheter/husvagnar-blev-familjeaffar-for-broderna/