Pristagare på Kalix Företagargala 2018

ftgrgala2018.jpg

Lördagen 24:e februari var många av Kalix alla företagarvänner samlade på Hotell Valhalls restaurang Jara. Festklädda, spralliga, förväntansfulla för att fira Kalix näringsdriv. Tack alla Ni som möjliggjorde Företagargalan 2018.

Här är bilder på vinnarna av priser för insatser gjorda under 2017 samt några av prisutdelarna.

Motivering Årets Företagare

De företagsledare som vi idag premierar är två företagare som tidigt skolades in i en kreativ företagarmiljö och successivt gavs mer och mer ansvar för före­tagandets villkor och möjligheter. De är både ett gott exempel på hur generationsväxling kan fungera, och hur ett yngre ledarskap kan komma in med nya affärsmässiga idéer som växlar upp traditionella affärskonceptet.

Våra pristagare är verksamma inom ett handels- och serviceföretag som genom sina digitala marknadsförings- och affärsrelationer har ökat närvaron på en allt större marknad och idag räknas som ett av landets mest framgångsrika inom sin bransch. 

Företaget är varumärkesbärande för orten.

Våra pristagare är lysande föredömen för alla yngre företagare som har eller är i färd med att generationsväxla företag på något sätt.

Och inte minst, våra pristagare är genuint intresserade av ortens och regionens näringslivs- och samhällsutveckling, fina ambassadörer för Kalix kommun, den ort vi vill bo, leva, verka och ha en meningsfull fritid och framtid i. 

Grattis Roger Jacobsson och Christina Nilsson, Kalix Maskiner AB