Billerud Korsnäs

Vi utmanar det konventionella

Vad är bra förpackningslösningar? Och hur kan det bidra till samhället? På BillerudKorsnäs inspirerar dessa frågor varje dag. Som ledande leverantör av förnybara förpackningsmaterial och lösningar är det vårt sätt att utmana oss själva, våra kunder och alla typer av konventionella förpackningar för att främja en hållbar framtid.

Även om det låter stort, är vi helt övertygade om att vi kan bidra till att lösa några av alla de utmaningar världen står inför idag.

Från Kalix till världen

Genom innovation utmanar BillerudKorsnäs de konventionella valen av förpackningar. Förutom vår produktion finns i Karlsborg två utvecklingslaboratorier som kontinuerligt hittar nya sätt att använda papper på. Syftet är att förändra drivkrafter på marknaden och utveckla lösningar som möter framtidens hållbarhetsutmaningar. Labben fungerar även som kompetenscenter som stöttar och hjälper kunder från hela världen att utnyttja fiberbaserade material på bästa sätt.

På BillerudKorsnäs strävar vi efter att vara det naturliga valet av partner i förpackningsindustrin, vilket leder utvecklingen i en positiv riktning för samhället och vår planet. Det är ingen liten uppgift. Men då ska vi komma ihåg att vi på BillerudKorsnäs alltid är redo för en riktig utmaning, är du?

Läs mer på www.billerudkorsnas.se

Kontaktperson

Viktor Pettersson, Informationschef Karlsborg
+46 (0)923-66260
viktor.pettersson@billerudkorsnas.com