Satmission AB satsar vidare med ny ägare

Allgon AB har den 30:e mars, tecknat avtal om att förvärva Satmission AB i Kalix, som utvecklar, tillverkar och servar utrusning för satellit- kommunikation. Satmission har under det senaste året erhållit en rad utmärkelser, bland annat priset som snabbast växande företag i Norrbotten. 

Kari Huotari (till vänster), VD och styrelseordförande i Satmission AB samt Sven von Holst, styrelseordförande i Allgon AB

Kari Huotari (till vänster), VD och styrelseordförande i Satmission AB samt Sven von Holst, styrelseordförande i Allgon AB

Allgon ( www.allgon.se ) är en svensk bolagsgrupp som utvecklar och levererar trådlösa kommunikationslösningar för industriella och robusta miljöer på den globala marknaden.

Satmission etablerades 2004 i Kalix och har sedan dess vuxit till att bli en av Europas ledande tillverkare av mobila satellitkommunikationslösningar. Sedan 2010 leder Satmission världsmarknaden med den inkapslade Driveaway-antennlösning som har lägst profil och väger minst i världen. Företaget har idag kunder i Europa, Kina, Mellanöstern och Ryssland. Årets försäljning pekar på drygt 40 miljoner och företaget behöver anställa mer personal.

”Satmission passar väl in med vår förvärvsstrategi, ett bolag med potential att utvecklas vidare i Allgongruppen. Satmission är på en imponerande resa och är idag en erkänd aktör i branschen, med potentialen att utvecklas vidare på en intressant marknad säger Johan Hårdén, VD Allgon”.

”Satmission har under de senaste åren utvecklats väl, med god lönsamhet. Den globala marknaden för satellitkommunikation är omfattande och vi ser en stor tillväxtpotential. Satmission får nu möjlighet att verka genom Allgongruppen, som har en policy att låta bolagen fortsätta utvecklas på eget spår men i en ny kreativ miljö, säger Kari Huotari, VD och styrelseordförande i Satmission”.

”Vi har identifierat många intressanta marknader och projekt på vår fortsatta tillväxtresa, som nu kan påskyndas via nya ägare. Verksamheten kommer att fortsätta precis som vanligt i Kalix med dess tillgång till expertis och nätverk av underleverantörer. Vi operativa nyckelpersoner ska leda företaget som tidigare. Det känns bra, säger en av grundarna tillika vice VD Conny Hedman”.

Satmission tog år 2012 in extern kompetens och kapital från några lokala entreprenörer tillsammans med Almi Invest, Startkapital i Norr och Norrlandsfonden. Detta har haft stor betydelse för bolagets utveckling de senaste åren. Aktieöverlåtelsen kommer att ske i mitten av maj.

Läs mer om Satmission: www.satmission.com