Kalix Live för Guldpartners

Att vara med i Kalix Live som Guldpartner ska innebära Fler affärer! Mer affärssamarbete! Högre kvalitet vid rekrytering! Ett stärkt attraktivt Kalix! Kalix Näringsdriv etablerat i Sverige! Punkt.

 
 

UTIFRÅN-ANALYS AV FÖRETAGET / ORGANISATIONENS MÅL

Tillsammans med företagets ledning anordnas en workshop för att hitta lämpligt område som företaget önskar diskutera och kanske vidareutveckla. Arbetet sker mellan företaget och Samuraj som har stor erfarenhet av strategisk utveckling av företag.

 

STRATEGISK PARTNER

Eftersom samarbetet alltid inleds med en grundlig utifrån-analys så kommer vi att ha djup kännedom om er strategiska agenda. Ni har rätt att rådfråga oss eller ha med oss på ett möte om det passar för alla parter. Prioriterade i rekryteringsfrågor, trainee-frågor och frågor som rör arbetsplatsförlagd utbildning. Rättighet att använda Kalix Live kan som kanal för företagspresentation, rekrytering, kommunikation kring trainee-platser eller andra frågor som rör ert företags utveckling.

 

KOMMUNIKATIONSHJÄLP

Hjälp med vardaglig kommunikation som pressreleaser, nyheter, events samt tillgång till affärskontakter utanför egen bransch. Stöd i utformning av rekryteringsannonser.Vi ser till att ni kommer igång och får processer för att jobba vidare med det på egen hand.

 
Utveckling.jpg

UTVECKLING GENOM SAMVERKAN

Kalix Live syftar i grunden på att få fler företag att söka samverkan i frågor som berör mer än det egna företaget. Alltså sluta att driva företaget med rör-tänket. Kalix Live kommer att anordna/moderera föreläsningar, studiebesök och andra evenemang som syftar till konkret affärsmässig samverkan mellan företag i Kalix och omvärlden.

 

EXPONERING

Guldpartners kommer att exponeras i Kalix Lives alla kanaler. Kommunikation av varumärket Kalix Live (och därmed “Kalix Näringsdriv”) kommer att innebära hög exponering av guldpartners. Målet är att initiativet Kalix Live ska upp på Sverige-scenen! Guldpartners grundade Kalix Live och symboliserar därmed Kalix Näringsdriv. Guldpartners har även rätt till 6 veckors inline-annonsering i kalixlive.se per år.

 

VÄRD FÖR KALIXLIVE-TALKS

Kalix Live planerar för ett antal olika nya utvecklande mötesplatser som ska främja näringsdrivet i Kalix. Exempel på detta är att företag bjuder in Kalixföretagarnas medlemmar och deras ungdomar till företagsbesök för att informera och prata om företaget och inspirera föräldrar och ungdomar kring företagande. Värdföretaget sätter programmet tillsammans med oss. Kalix Live kommunicerar allt kring evenemanget. Förutom det planeras ett antal affärsdrivande utbildningsträffar för det affärsnätverk som byggs upp inom ramen för Kalix Live. 

 

STYR AGENDAN

Som Guldpartner har du stor påverkan för agendan i Kalix Live genom att du är med i referens- och styrgruppen. Om du vill.

 

TILLGÅNG TILL MOLNTJÄNST FÖR PRESENTATIONER

Rättighet att använda KIMONO-plattformen för interaktiv visning och användning av kommunikationsbudskap i lokaler /butiker /laptops och läsplattor. Inklusive visning av presentationer på egen webb och på kalixlive.se. KIMONO tänks bli den samman-hållande digitala kanalen i många företagslokaler och allmänna lokaler för alla i Kalix.

 

AKTIV UTVECKLING AV KALIX

Kalix företagsamhet upp på Sverige-scenen! Bättre kompetensförsörjning - rekrytering av rätt medarbetare till företagen. Inför och förankra synsättet ”Att marknadsföra andra som verkar i Kalix är att marknadsföra sig själv”. Få många fler att sprida positiva saker. Synliggör företag och företagares villkor för föräldrar, elever, utflyttade etc. för att skapa ett attraktivare Kalix.