Kalix Näringsdriv

Kalix Näringsdriv är begreppet på den entreprenörsanda och drivkraft som finns bland företagare och personer som verkar både i och utanför Kalix. Här premierar vi företag och utvecklande personer i Kalix.

Näringsdriv Personifierat