Att synliggöra Kalix Näringsdriv och göra bra saker för Dig och ditt företag

Kalixföretagarna har nu skapat en arena där vi kan visa upp den entreprenörsanda och drivkraft som finns bland företagare och personer som verkar både i och utanför Kalix.

Vi vill skapa mer samarbete mellan företagen, där viktiga frågor kan lyftas och där nya idéer och tankesätt kan förverkligas. Initiativet ska förknippa Kalix med den drivkraft, vitalitet och dynamik som verkligen finns. Dock inte kommunicerad hittills. Här premierar vi företag och utvecklande personer i Kalix. Vi vill även visa upp duktiga Kalixbor på längre ”studiebesök” runt om i världen. Här ska vi visa Kalix Näringsdriv.

På Kalix Live ska unga, föräldrar, skolan, högre utbildningsinstanser och företag som vill etablera sig i Kalix hitta information om företag och det Näringsdriv som finns i Kalix.

Här kan företagen marknadsföra sig själva, lära mer om varandra och samlas under mottot ”Att marknadsföra andra är att marknadsföra sig själv”.

Jan-Olov Daniels - Modul, Viktor Pettersson - Billerud Korsnäs, Anton Lundholm - Part, Stefan Andersson - AnVa, Ulf Lindqvist - SAMURAJ (koncept & kommunikation Kalix Live), Birgitta Johansson - Kalixföretagarna & Kalix Live, Hans Granberg - Kalix Sylt. Saknas på bilden: Hans Andersson - Nova Industri.

Jan-Olov Daniels - Modul, Viktor Pettersson - Billerud Korsnäs, Anton Lundholm - Part, Stefan Andersson - AnVa, Ulf Lindqvist - SAMURAJ (koncept & kommunikation Kalix Live), Birgitta Johansson - Kalixföretagarna & Kalix Live, Hans Granberg - Kalix Sylt. Saknas på bilden: Hans Andersson - Nova Industri.

Vi startar upp med Noll pengar från offentliga medel

Kalix Live startar nu med medel från några initiativrika företag med drivkraft. Noll pengar från offentliga medel. Med fler framsynta företag som ansluter sig, så kan vi visa allt mer av ett starkt Kalix Näringsdriv. De extramedel som anslutna företag bidrar med (år 2017-2019) används för uppbyggnad av alla kanaler, arenor och former för affärsutveckling tillsammans.

Varför är det så viktigt för företag på mellanstora orter att samverka och få en "Sverige-scen"?

En av de kommande stora utmaningarna för företag är bristen på kompetens, som tyvärr även gäller alla andra orter. Dragkampen om de anställda kommer att hårdna och det blir orter som vågar sticka ut och marknadsföra sig och sina företag, som kommer att bli vinnare.

Därför tror vi att alla företag som verkar på en ort måste börja investera i den ort de verkar på. Varje företag (särskilt de som har huvudkontoret på annan ort) måste med mycket ökat tydlighet visa att företaget finns i Kalix och kan bidra med kunskap och stolthet hos föräldrar, barn, ungdomar, utflyttade, anställda, kommande anställda både i och utanför Kalix.

Kalix Live innefattar digitala kanaler, mötesarenor och konkret affärsutveckling för företag

Webben www.kalixlive.se är den primära operativa plattformen för Kalixföretagarna och dess medlemmar. De övriga digitala kanalerna är Nyhetsbrevet "Näringsdriv", facebook-sidan "KalixLive", Youtubekanalen "Kalix Live" samt LinkedIn-sidan för Kalixföretagarna.

Förutom det så kommer det att startas upp ett affärsutvecklingsprogram för anslutna företag till Kalix Live. Vi vill att Kalix Live även skall vara en arena där företag kan lyfta frågor mellan varandra, kring kompetensförsörjning/trainee, mm och därmed öka samarbetet mellan företagen och införa tankesättet ”Att marknadsföra andra är att marknadsföra sig själv”.

Det här är lite om grunden i Kalix Live, som även innefattar en plan på en helt ny typ av "evenemangskalender", som visar vad personer kan göra ”just idag” i Kalix. Allt för att underlätta för personer som bor i eller besöker Kalix, att snabbt och enkelt kunna ta del av de aktiviteter som erbjuds här.

 
people-bg-lightgreen.jpg

Det här ingår för Partners till Kalix Live

 

Vi utvecklas just nu med Kalix Live

Vill du ansluta dig som partner till Kalix Live? Inga problem.